Foto: Silva Eises

Fråga experten

TräningCykla.se låter er läsare maila frågor som rör cykling. Först ut att få svar är en läsare som har problem med magsyra i matstrupen under cykling. Specialistläkare Dan Leijonwall ger tips om vad som kan lösa problemet.


FRÅGA  

Jag har problem med reflux, den övre magmunnen sluter inte ordentligt utan jag får magsyra i matstrupen. Enlligt läkaren som gjorde diagnosen ett rätt vanligt probelm bland cyklister. Vad kan jag göra föra att motverka problemen och ändå cykla vidare?

Med vänlig hälsning, Casper


SVAR  
 
Bråck på övre magmunnen förekommer hos upp till 30% av vuxna, i olika grad, men bara 1/3 av dessa har besvär. Det är inte farligt att träna med reflux, men kan ibland vara besvärligt. Besvären blir ofta mer framträdande vid fysisk ansträngning som innebär ökat buktryck eller framåtlutad kroppsställning.

När man idrottar med matstrupsbråck, och det är tillräckligt stort läckage, kommer maginnehåll upp i matstrupen, i och med att buktrycket ökar. Ofta känner man av det i form av sura uppstötningar/halsbränna, men även illamående förekommer. Om det pågår lång tid uppstår inflammation i matstrupen, esofagit, vilket kan yttra sej som värk, eller smärta då man sväljer mat. Vid långtida retning, årsvis, finns en viss risk för att slemhinnan canceromvandlas.

Vid mer än lätta besvär bör man utreda med att titta ner i matstrupe och magsäck med fiberoptik, gastroskopi.

Egenbehandling vid lättare besvär är att undvika att äta nära aktivitet, undvika syrastimulerande kost (t ex fet mat), äta mindre måltider, sluta röka/sluta snusa och undvika alkohol.

Det finns i princip två sätt att behandla medicinskt; med läkemedel eller kirurgiskt. Vid lättare besvär väljer man ett medel som p g s sin viskositet lägger ett "mekaniskt lock" i matsurpen, Gaviscon. Vid mer besvär kan man välja läkemedel som höjer pH i magsäcken ("tar bort syran"), t ex omeprazol. Om detta är otillräckligt, trots höga behandlingsdoser, eller om läckaget upp i matstrupen är betydande, kan man med titthålskirurgi göra magmunnen stramare.

Vänliga hälsningar - lycka till! /Dan Leijonwall
Specialistläkare
IMES AB

www.idrottsdoktorn.se 

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.