Foto: Donovon Thorne

Cyklar mot fattigdom

ReportageQhubeka är ett ord som på Zulu och Xhosa betyder ”Att röra sig framåt”. Projektet Qhubeka har just som syfte att stötta rurala samhällen i Sydafrika att utvecklas, att röra sig framåt. Bland annat skänker projektet cyklar till barn mot att de arbetar för sin närmiljö.

De flesta saknar transportmedel bland Afrikas rurala befolkning och många får gå långa distanser för att få tillgång till utbildning, sjukvård, affärer och andra serviceinrättningar.

I Sydafrika går 16 miljoner barn i skolan och av dessa promenerar 12 miljoner till skolan. 500 000 promenerar mer än två timmar enkel väg, enligt Qhubeka är cyklar ett enkelt sätt att råda bot på detta.

Responsen från mottagarna av cyklar har varit mycket positiv.

– Andelen människor som cyklar, inte bara för generell transport utan också för att generera en inkomst är bevis nog på att projektet är uppskattat och att cyklarna har förändrat livet för många, menar verksamhetschefen Giovanni Mottalini.

Qhubeka är en frivilligorganisation som bland annat finansieras genom cykelförsäljning, företagsdonationer, individuella donationer och events.

Qhubeka är också en del av World Bicykle Relief’s Programme i Sydafrika, En USA-baserad, icke-vinstdrivande, organisation med syfte att stötta samhällen genom cykelkraft.

Mer är 40 000 cyklar har distribuerats av Qhubeka sedan 2005 och enligt projektet kan ett barns pendlartid till skolan reduceras med upp till 75% med hjälp av en cykel. Man hävdar också att närvaron i skolor där barnen har fått cyklar ökat med 18%. 

– Nästa stora mål för projektet är att 100 000 cyklar ska ha distribuerats år 2017 och att 30% av komponenterna på dessa cyklar ska ha producerats lokalt, berättar Giovanni Mottalini.

Vad kan då svenska cyklister göra för att stötta projektet?

– Qhubeka behöver ekonomiskt stöd, så all hjälp från Sverige är naturligtvis uppskattad.

Team MTB-Qhubeka p/b Samsung är Afrikas första UCI-registrerade professionella kontinentala team och de tävlar för att skapa uppmärksamhet kring projektet och för att inspirerar nya atleter inom sitt community.

– Vi vill se ett Afrikanskt lag i Tour de France och vi upplever att vi har fått ett stort stöd från cykelvärlden, inte bara i Sydafrika utan också internationellt. Vi är övertygade om att det bara är en tidsfråga innan Afrika, som ju har producerat många atleter i världsklass, också producerar cyklister i världsklass.

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.