Jeanette Green utanför Kontorsbyggnaden Koggen i Malmö. Nordens högst BREEAM-certifierade byggnad. Foto: Rodhe Östling

Att bygga för cyklism

ReportageDen ökade mängden pendlingscyklister är något som byggbranschen måste förhålla sig till. Med fler cyklister på gatorna och med dagens miljötänk måste omklädningsrum och cykelparkeringar ingå i planering och genomförande. Jeanette Green är ledande Teknisk Specialist för NCC Teknik och hon berättar om hur NCC planerar för cyklister. 

– En bra cykelparkering ska erbjuda tillräckligt med utrymme i förhållande till byggnadens användare, regnskydd, god belysning och möjlighet att låsa fast både hjul och cykelram. Man ska kunna nå cykelparkeringen från cykelväg utan att behöva korsa parkeringsplats eller bilvägar och den ska vara bra placerad i förhållande till byggnaden.

Enligt Jeanette ska cyklisterna även ha möjlighet att byta om i byggnaden samt ha tillgång till dusch och om möjligt torkskåp till kläder.

– Det handlar om att göra det attraktivt för byggnadens brukare att välja cykel som färdmedel. Vi vill verka för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Därför är ett av NCC:s övergripande miljömål att bidra till att minska klimatpåverkan.

I Miljöcertifieringsarbetet för kommersiella byggnader ingår det inte bara att se över själva byggnadens miljöprestanda utan även hur man tar sig till och från byggnaden på ett hållbart sätt. Att göra det attraktivt att cykla till och från byggnaden är ett sätt att bidra till minskad klimatpåverkan.

Jeanette tror att framtiden bjuder på mer cykling, något som byggbranschen måste ta hänsyn till.

– Med förtätade städer och ökade trafikmängder kommer cykelns attraktionsvärde sannolikt bara att öka. Därför är det viktigt att redan nu planera för möjlighet att förvara cyklar på ett smart och säkert sätt.

 

 

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.