Rapport om säkrare cykling

Tips

Ett antal olika aktörer, bland andra Trafikverket, Svensk cykling, Transportstyrelsen och Folksam, har tagit fram en gemensam strategi för säkrare cykling. Strategins syfte är att bidra till förbättrad säkerhet.

Dokumentet är det första i sitt slag och utgår från vad som idag är känt kring bristande trafiksäkerhet.

"Säkerhetsnivån för cyklister är en av vår tids största utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet. I dag är cyklister den trafikantgrupp som står för flest allvarliga skadade, nästan 2000 av totalt cirka 4 500 år 2012. Varje år omkommer 20-30 cyklister av totalt runt 300 dödade i trafiken. Säkerhet vid cykling är en viktig faktor för att göra det mer attraktivt att cykla, och denna strategi ska därför ses som ett viktigt bidrag till att öka cyklingen."

De prioriterade insatsområden som föreslås är: Bättre drift- och underhåll både vinter och sommar, Infrastruktur utifrån cyklistens behov, utvecklinsprocesser för säkrare cyklar och bättre skydd, att verka för säkrare beteenden och ökad använding av hjälm och dubbdäck samt utvecklad kunskap om olycksrisker och effektsamband.

Läs rapporten här och diskutera.

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.