1 km kortare blir nya sträckningen men backen blir längre

Ny backe i Vätternrundan

TävlingJobbiga backen efter Jönköping försvinner men tillkommer gör en kanske ännu segare stigning.

Där vägen normalt efter Jönköping svänger tvärt vänster och sedan segt uppför i 1 km innan Bankeryd kommer vägen 2010 att gå rakt fram och genom Bankeryd. Det beror på att väg 195 håller på att byggas om till "2+1-väg". Men för alla som gillar backar kan meddelas att nya dragningen innehåller en ny utmaning på knappt 2 km med ca 4,5 % i snittlutning.

Totalt är nya sträckan 7,7 km jämfört med gamla sträckningen som är 9 km. Efter drygt 1 km kommer stigningen på knappt 2 km som för upp från 118 meter över havet till 201 meter över havet vilket ger en snittlutning på ca 4,5 % och som sedan följs av en rejäl utförskörning där farten kan bli hög och Vätternrundan går ut med en Uppmaning!

"Vätternrundan manar till STOR FÖRSIKTIGHET när de centrala delarna av Bankeryd ska passeras. En kraftig nedförsbacke med hög fart kan leda till stora svårigheter när rondellen i centrum ska passeras, vi uppmanar alla cyklister att hålla sådan hastighet att detta avsnitt kan passeras på ett säkert sätt. Visa hänsyn mot övrig deltagare och trafikanter och var rädda om varandra!"

Nya sträckningen på Google Maps

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.