Foto: Mathilda Piehl

Pengar att söka och drömmar att förverkliga

TipsHar du en spexig idé som du vill förverkliga men saknar medel? Är du medlem i en förening? Sök pengar från Idrottslyftet!

Idrottslyftet har som syfte att stötta utökad och ny aktivitet för barn och ungdomar, bidrag ska möjliggöra att dörrar öppnas och bidra till en positiv utveckling och spridning.

För föreningarna finns det flera olika sätt att söka bidrag från Idrottslyftet och riktlinjerna för Idrottslyftet 2014 är fastställda av Svenska Cykelförbundets styrelse.

”2014 är barnen och ungdomarnas år i SCF! Vi satsar på barnen bland annat genom Posttrampet for kids, ungdomsambassadörer, ungdomscamp och ungdomsledare.”


Riktlinjer för nuvarande idrottslyftsperiod och mer information hittar du här.

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.