Foto: Henrik Berg

Rädda andra och lev längre

TräningOm ungefär 110 000 stockholmare, som har upp till 30 minuters cykelväg till jobbet, skulle lämna bilen hemma och ta cykeln istället så skulle utomhusluften förbättras påtagligt. Och därmed även hela befolkningens hälsa. Det visar en studie som är finansierad av Forte.

Hur man har beräknat hur många som har ett pendlingsavstång på 30 minuter med cykel? Jo, utifrån information omvar individer bor och och arbetar i Stockholm har deras färdmedel och bägval räknats ut med en speciell trafikmodell. Hur långt individerna kommer med cykel på 30 minuter har räknats ut med analyser av redan existerande arbetspendlares cykelhastigheter och konditionsvärden. Dessa värden har jämförts med den kondition som män och kvinnor i åldrarna 20-65 år har.

Inte nog med att hela befolkningen skulle må bättre av dessa 110 000 nya cyklister. Varje individ skulle få bättre hälsa av den ökade fysisja aktiviteten.

Om dessa 110 000 personer som idag inte cykla skulle börja göra det, skulle luftföroreningsexponeringen för bosatta i Stockholm minska med dubbelt så mycket som byggandet av Förbifart Stockholm ger. Befolkningens lägre föroreningsexponering skulle leda till att 40 förtida dödsfall inte skulle ske. Det är ungefär 500 förlorade år som skulle kunna undvikas!

Källa: cykelfrämjandet

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.